Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Rregullore per parandalimin e konfliktit te interesave ne ushtrimin e funksioneve publike

Rregullore per parandalimin   e  konfliktit   te  interesave ne  ushtrimin e funksioneve publike….kliko