Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Qendra e Karrierës dhe Alumni

Qendra e Karrierës dhe Alumni


Z. Romeo Terolli – Përgjegjës i Qendrës së Karrierës dhe Alumnit