Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Sektori i Teknologjisë së Informacionit dhe Statistikës

Sektori i Teknologjisë së Informacionit dhe Statistikës


Z. Edmond Gaçe – Përgjegjës

Z. Enton Tasho – Specialist

Z. Dhimitri Konini – Specialist

Znj. Daniela Horanlli – Specialist