Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

BORDI I ADMINISTRIMIT I UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI”

VITI 2024

  1. Znj. Alketa Zallëmi                     Kryetare Bordi
  2. Znj. Eva Dhimitri                         Nënkryetare Bordi
  3. Z. Fatmir Memaj                         Përfaqësues i Ministrisë
  4. Znj. Klodiana Gorica                   Përfaqësues i Ministrisë
  5. Z. Eriseld Kalemaj                       Përfaqësues i Universitetit   
  6. Z. Adrian Maho                           Përfaqësues i Universitetit    
  7. Z. Mark Marku