Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Departamenti i Agronomise

DEPARTAMENTI I AGRONOMISË

  1. Prof. as. dr. Besnik Skënderasi (CV) – Përgjegjës i Departamentit të Agronomisë
  2. Prof. as. dr. Robert Naçi (CV) – Pedagog
  3. Prof. as. dr. Gjergji Papa (CV) – Pedagog
  4. Prof. dr. Robert Damo (CV) – Pedagog
  5. Dr. Piro Icka  (CV) -Pedagog
  6. Dr. Adrian Maho (CV) – Pedagog
  7. Prof. as. dr. Nikollaq Roshanji (CV) – Pedagog
  8. Prof. as. dr. Nevruz Zeka (CV) – Pedagog
  9. Feskë Hoxha – Laborante/sekretare Departamenti