Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Zgjedhje UNIKO

VENDIME DHE URDHRA

VENDIM NR. 440 PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR PËR AUTORITETIN DREJTUES DEKAN I FAKULTETIT TË SHKENCAVE NATYRORE DHE SHKENCAVE HUMANE

VENDIM I KIZ NR. 367 PËR SHPALLJEN E RAUNDIT TË DYTË TË ZGJEDHJEVE 15 SHTATOR 2020

VENDIM I KIZ NR. 366 PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE DHE FITUESIT DEP SH S

VENDIM I KIZ NR. 365 PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE DHE FITUESIT DEP MENAXHIM

VENDIM I KIZ NR. 364 PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE DHE FITUESIT DEP M-F

VENDIM I KIZ NR. 363 PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE DHE FITUESIT DEP INFORMATIKË

VENDIM I KIZ NR. 362 PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE DHE FITUESIT DEP F-K

VENDIM I KIZ NR. 361 PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE DEP B-K

VENDIM I KIZ NR. 360 PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE DEP INFERMIERI

VENDIM I KIZ NR. 359 PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE DEP GJ-H

VENDIM I KIZ NR. 358 PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE DHE FITUESIT DEP H-GJ

VENDIM I KIZ NR. 357 PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE DHE FITUESIT DEP GJ-L

VENDIM I KIZ NR. 356 PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE DHE FITUESIT DEP EDU

VENDIM I KIZ NR. 355 PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE DHE FITUESIT DEP AGU

VENDIM I KIZ NR. 354 PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE DHE FITUESIT DEP AGN

VENDIM I KIZ NR. 353 PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE DHE FITUESIT DEP AGB 

VENDIM I KIZ NR. 352 PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE FSHN

VENDIM I KIZ NR. 351 PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE DHE FITUESI PËR DEKAN FE

VENDIM I KIZ NR. 350 PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE DHE FITUESI PËR DEKAN FEF

VENDIM I KIZ NR. 349 PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE DHE FITUESI PËR DEKAN FB

VENDIM I KIZ NR. 348 PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE DHE FITUESIT PËR SENAT AKADEMIK

VENDIM I KIZ NR. 347 PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE DHE FITUESIT PËR REKTOR

 VENDIM PËR MARRJEN E MASAVE PËR PARANDALIMIN E PËRDORIMIT TË MJETEVE TË KOMUNIKIMIT APO TË REGJISTRIMIT
 


VENDIMI I KIZ NR. 329 PËR MIRATIMIN E NJË QENDRE VOTIMI FSHN

VENDIMI I KIZ NR. 328 PËR MIRATIMIN E UDHËZUESIT PËR PROCESIN ZGJEDHOR

VENDIM KIZ 318 NDRYSHIMI I ANËTARIT TË KZF EKONOMISË

VENDIM NR. 284


URDHËR PËR SHPALLJEN E FILLIMIT TË PROCESIT ZGJEDHOR DHE DATËS SË ZHVILLIMIT TË ZGJEDHJEVE PËR ORGANET DHE AUTORITETET DREJTUESE NË UNIVERSITETIN “FAN S. NOLI”, KORÇË


VENDIM NR 212 I KIZ PËR SHPALLJEN E LISTËS SË KANDIDATËVE PËR REKTOR

VENDIM NR 213 I KIZ PËR SHPALLJEN E LISTËS SË KANDIDATËVE PËR SENATIN AKADEMIK TË UNIKO


VENDIM NR 203 I KZF EKONOMISË PËR SHPALLJEN E KANDIDATURAVE PËR DEKAN DHE PËRGJEGJËS

VENDIM NR 204 I KZF BUJQËSISË PËR SHPALLJEN E LISTËS SË KANDIDATËVE PËR DEKAN DHE PËRGJEGJËS DEPARTAMENTI 

VENDIM NR 205 I KZF EDUKIMIT PËR SHPALLJEN E KANDIDATURAVE PËR DREJTUES TË NJËSISË KRYESORE

VENDIM NR 207 I KZF EDUKIMIT PËR SHPALLJEN E KANDIDATURAVE PËR DREJTUES TË NJËSISË BAZË H-GJ

VENDIM NR 208 I KZF EDUKIMIT PËR SHPALLJEN E KANDIDATURAVE PËR DREJTUES TË NJËSISË BAZË GJ-H

VENDIM NR 209 I KZF EDUKIMIT PËR SHPALLJEN E KANDIDATURAVE PËR DREJTUES TË NJËSISË BAZË GJ-L

VENDIM NR 206 I KZF EDUKIMIT PËR SHPALLJEN E KANDIDATURAVE PËR DREJTUES TË NJËSISË BAZË EDUKIM

VENDIM NR 210 I KZF SHKENCAVE PËR SHPALLJEN E KANDIDATURAVE PËR DREJTUES TË NJËSISË BAZË

VENDIM NR 211 I KZF SHKENCAVE PËR SHPALLJEN E KANDIDATURAVE PËR DREJTUES TË NJËSISË KRYESORE


VENDIM PËR SHPALLJEN E PROCESIT TË REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE PËR REKTOR DHE ANËTAR TË SENATIT AKADEMIK

VENDIM KZF BUJQËSISË NR 201 PËR SHPALLJEN E REGJISTRIMEVE PËR DEKAN DHE PËRGJEGJËS

VENDIM KZF EDUKIMIT NR 198 PËR SHPALLJEN E REGJISTRIMEVE PËR DEKAN DHE PËRGJEGJËS

VENDIM KZF EKONOMISË NR 199 PËR SHPALLJEN E REGJISTRIMEVE PËR DEKAN DHE PËRGJEGJËS

VENDIM KZF SHKENCAVE NATYRORE NR 200 PËR SHPALLJEN E REGJISTRIMEVE PËR DEKAN DHE PËRGJEGJËS

LISTA E STUDENTËVE MBËSHTETËS TË KANDIDATIT PËR ANËTAR SENATI STUDENT

RREGULLORE PËR ORGANIZIMIN E ZGJEDHJEVE PËR AUTORITET DHE ORGANET DREJTUESE UNIKO

DOKUMENTACIONI PËR KANDIDIM