Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Departamenti i Matematikës Informatikës dhe Fizikës

Përgjegjës departamenti:  Prof. Dr. Lorenc Ekonomi

1. Gjergji Çapollari

2. Dr. Argjir Butka

3. Msc. Artur Adili

4. Msc. Lorena Margo

5. Msc. Eliona Milo

6. Msc. Ilir Palla

7. Msc. Edlira Donefski

8. Msc. Danjela Braho

Grupi Mësimor-Kërkimor i Informatikës dhe Fizikës

Përgjegjës i Grupit mësimor-kërkimor: Dr. Rafail Prodani

1. Prof. AsDr. Thoma Lice

2. Msc. Dhori Beta

3. Msc. Sotiraq Marko

4. Msc. Erma Pema

5. Msc. Blerina Çeliku

6. Msc. Marsel Kotori

7. Msc. Lorena Kelo

8. Msc. Marijon Pano

9. Msc. Ilir Çapi

10. Msc. Esmeralda Guliqani