Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Laboratorët Shkencor pranë Fakultetit të Bujqësisë

Laboratorët Shkencor pranë Fakultetit të Bujqësisë