Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Sektori i Shërbimeve _ekonomike

Sektori i Shërbimeve


Z. Kastriot Bala – Përgjegjës

Z. Petrika Jorgji – Specialist

Punonjës Shërbimi (11)