Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

VENDIM PËR NDRYSHIMIN E STRUKTURËS TË VITIT AKADEMIK 2018-2019