Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

RRJETI “ALUMNI” I UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI”

RRJETI “ALUMNI” I UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI”

Rrjeti “Alumni” në Universitetin “Fan S. Noli” është krijuar me qëllim rivendosjen dhe zhvillimin e marrëdhënieve me studentët që kanë përfunduar studimet pranë Universitetit të Korçës. Studentët e Universitetit “Fan S. Noli”, të cilët kanë përfunduar studimet në institucionin tonë arsimor, janë të kërkuar nga tregu i punës për shkak të cilësisë së mësimdhënies, si nga ana praktike dhe nga ana teorike. Studentët “Alumni” të Universitetit “Fan S. Noli” sot janë punësuar në ndërmarrje private brenda dhe jashtë vendit. Një pjesë e konsiderueshme e studentëve janë punësuar edhe në sektorin publik duke dëshmuar aftësi, cilësi dhe formim profesional. Studentët, të cilët kanë rezultuar me arritje të shkëlqyera, sot punojnë si pedagogë, asistentë lektorë dhe si personel ndihmësakdemik pranë Universitetit “Fan S. Noli”. Kjo shpërndarje e madhe e studentëve tanë tregon për seriozitetin, punën e palodhur dhe rezultatet e arritura ndër breza në Universitetin “Fan S. Noli”.

Qëllimi i rrjetit “Alumni” është zhvillimi dhe funksionimi i tij duke shërbyer si një urë lidhëse mes studentëve të diplomuar dhe studentëve aktualë. Funksioni i rrjetit “Alumni” është të zhvillojë marrëdhëniet midis brezave duke shkëmbyer përvojat më të mira në fushën e arsimimit dhe punësimit. Historitë e suksesit të të diplomuarve në Universitetin “Fan S. Noli”, si dhe përvojat e tyre, janë dëshmi të suksesit për brezat e rinj, me qëllim orientimin e tyre në jetën profesionale.

> HISTORI SUKSESI (kliko)

> STUDENTËT EKSELENTË (kliko)