Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Kontakte

Rektori

Prof. dr. Dhimitri Bello

Tel. : ++ 355 822 42230
         
++ 355 69 2163295

e-mail: dbello@

 

 

 

 

Zv. Rektore për Shkencën dhe Projektet

Dr. Benita Stavre

Tel. : ++ 355 822 42580

e-mail: bstavre@unkorce.edu.al

 

 

 

 

Zv. Rektor për Mësimin

Dr. Arto Adili

e-mail: aadili@unkorce.edu.al

 

 

 

 

 

Administrator

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)

Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

 

 

 

 

Dekani i Fakultetit të Bujqësisë

Prof. as. dr.  Gjergji Mero

Tel.: +355 822 48945

e-mail: gmero@unkorce.edu.al

e-mail: gjmero@yahoo.com

 

 

 

Dekani i Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë

Prof. as. dr. Jonela Spaho

Tel. : ++ 355 822 48944

e-mail: jspaho@unkorce.edu.al

 

 

 

Dekani i Fakultetit Ekonomik

Prof. as. dr. Ledina Alolli

Tel.: +355 822 42201

e-mail: lalolli@unkorce.edu.al

 

 

 

Dekani i Fakultetit te Shkencave Natyrore dhe Humane

Prof. as. dr. Sonela Stillo

e-mail: sstillo@unkorce.edu.al

 

 

 

 

 

QENDRA E KARRIERËS DHE ALUMNI

e-mail: qka@unkorce.edu.al

 

QENDRA PËR FORMIMIN E VAZHDUAR

e-mail: qfv@unkorce.edu.al

 

KËSHILLI STUDENTOR

e-mail: keshillistudentor@unkorce.edu.al

 

ZYRA E MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN DHE PROMOCIONIT

e-mail: info@unkorce.edu.al

 

ZYRA E MARRËDHËNIEVE ME JASHTË

e-mail: iro@unkorce.edu.al