Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Laboratore shkencor

Pranë Fakultetit të Bujqësisë ekziston një bazë e mirë materiale e laboratorike.

Konkretisht në fakultet ka disa laboratorë si:

 • Laboratori i Agroushqimit. Pajisjet prodhim i vitit 2010. Kryerja e analizës së substancave të ndryshme ushqimore dhe blegtorale. Përdoret si laborator didaktik dhe analizash shkencore.

 • Laboratori i Kimisë. Përdoret si laborator didaktik.

 • Laboratori i Mikrobiologjisë. Prodhim i vitit 2010

 • Laboratori i Prodhimit Shtazor. Përdoret si laborator didaktik.

 • Laboratori i Agrokimisë. Te gjitha pajisjet prodhim i vitit 2015. Përdoret si laborator didaktik.

 • Laboratori i Pedologjisë. Pajisjet janë prodhim i viteve 2006-2015. Përdoret si laborator didaktik.

 • Laboratori i Mbrojtjes së bimëve që shërben për studimin e patogjeneve bimore. Përdoret si laborator didaktik.

 • Laboratori i bimeve te arave Përdoret si laborator didaktik.

 • Laboratori i perimtarise. Përdoret si laborator didaktik.

 • Laboratori i frutikultures. Përdoret si laborator didaktik.

 • Laboratori i seleksionimit dhe prodhimit të farërave. Përdoret si laborator didaktik.

 

 

Ata pasurohen nga viti në vit me bazë materiale dhe teknikë bashkëkohore.

 

 

 

 

Në funksion të studentëve janë venë edhe

 • laboratori i analizave të standardeve pranë DRBUMB-it Korçë si dhe
 • laboratori i mikrobiologjisë dhe analizave të ushqimeve në Drejtorinë e Higjienës dhe Epidemiologjisë, Korçë.