Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Regjistrime ne provimet TOEFL & TOEIC

Universiteti Fan Noli, njofton te gjithe studentet, se zhvillohet testi nderkombetare i gjuhes Angleze: TOEIC L&R

ETS dhe Universiteti "Fan S. Noli" kane nje marreveshje bashkepunimi sipas se ciles Universiteti, eshte Authorized Test Center.

Listen e testeve te gjuheve te akredituara nga CEFRL mund ta gjeni ne adresen:http://www.eabhes.eu/european-common-framework-of-references-for-languages.html

European Accreditation Board of Higher Education

Testi eshte i miratuar nga MASH, per te gjithe ata qe perfundojne ciklin Master dhe Doktorature.

Aplikimi behet Online ne: http://registration.sta-edu.com/

Testi eshte ne formatin Paper Based (vetem me alternative) dhe zgjat vetem 2 ore.

Rezulatet vijne brenda 10 diteve

Testimi i rradhes do te kryhet ne daten 26 korrik 2016 ora 10.00 prane ambienteve te universitetit "Fan S. Noli",Korçë.

Per me teper kontaktoni ne: Cel: +355 69 20 62 100 ose ne  E-mail: info@sta-edu.com          Web: www.sta-edu.com