Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Programet dhe Rregulloret e Studimeve ne FSHNH

Në vitin akademik 2018-2019 Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane jep diplomë profesionale për programet profesionale 2-vjeçare të studimit:

  Shërbim Social

Në vitin akademik 2018-2019 Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane jep diploma “Bachelor” për programet e studimit:

  Teknologji Informacioni

  Matematikë Fizikë

  Matematikë Informatikë

  Infermier i përgjithshëm

  Mami

  Administrim dhe Politika Sociale

  Filozofi Sociologji

  Biologji Kimi

Në vitin akademik 2018-2019 Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane jep diploma “Master Profesional” për programet e studimit:

  Sistemet Moderne të Telekomunikacionit dhe Teknologjitë e Internetit

 

 

Në vitin akademik 2018-2019 Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane jep diploma “Master i Shkencave” për programin e studimit:

 Master i Shkencave në Filozofi Sociale