Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Studime Master Profesional

MASTER PROFESIONAL

Për vitin e ri akademik 2018–2019 Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë ofron këto programe studimi “Master Profesional”

 

I – Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane :

 

II – Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë :