Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

NGRITJEN E GRUPIT TË PUNËS PËR KONTROLLIN E DOKUMENTACIONIT MËSIMOR DHE PROCESIT TË PROVIMEVE