Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Programet dhe Rregulloret e Studimeve ne FEKO

– Në vitin akademik 2018-2019 Fakulteti i Ekonomisë jep diplomë profesionale për programin profesional 2-vjeçar:

 1. Asistent Menaxher

– Në vitin akademik 2018-2019 Fakulteti i Ekonomisë jep diploma ” Bachelor ” për programet e studimit :

 1. Administrim Biznesi në Marketing
 2. Administrim Biznesi në Turizëm
 3. Financë-Kontabilitet
 4. Menaxhim
 5. Informatikë Biznesi
 6. Ekonomiks
 7. Biznes dhe Tregti

– Në vitin akademik 2018-2019 Fakulteti i Ekonomisë jep diploma ” Master profesional ” për programet e studimit :

 1. Financë-Kontabilitet
 2. Administrim Biznesi
 3. Marketing
 4. Turizëm
 5. Bankë dhe Sigurime

– Në vitin akademik 2018-2019 Fakulteti i Ekonomisë jep diploma ” Master i Shkencave” për programin e studimit :

 1. “Master i Shkencave në “Financë” (vetëm viti II)