Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Dega Ekonomike

DEGA EKONOMIKE

 Xhovan Saraçi – Kryetar i Degës Ekonomike

e-mail: xhsaraci@unkorce.edu.al

e-mail: xhsaraci@yahoo.com


Leonat Stermolli – Specialist në Degën Ekonomike

Petrika Petro – Përgj. Sektori i Investimeve & Prokurimeve Publike

Koco Kallanxhi – Specialist, Sektori i Investimeve & Prokurimeve Publike

Kastriot Bala – Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve