Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Dekani i Fakultetit te Shkencave te Natyres dhe Shkencave Humane

MESAZHI I DEKANIT

Të dashur studentë , ju uroj përzemësisht që keni zgjedhur të studioni pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane, si një njësi e re kryesore e Universietit “Fan. S. Noli” të Korçës.

Ju e dini që formimi juaj akademik përcaktohet nga zotërimi i bazave të shkencave natyrore dhe humane, te cilat janë pjesë e pandarë e misionit të këtij fakulteti.

Shkencat janë në themel të progresit teknologjik dhe shoqëror, në themel të inovacionit dhe te transferimeve të njohurive, në themel të zhvillimit rajonal dhe kombëtar.

Zgjedhja e studimeve në këtë fakultet është një shans dhe investim i madh për jetën tuaj, por edhe një garanci më tepër për karrierën dhe të ardhmen tuaj.

Fakulteti ynë, funksionon mbi bazën e parimeve universitare europiane, standarteve të cilësisë në fushën akademike dhe kërkimore. Ai i ka të gjitha kapacitetet strukturore , akademike , mjedisore dhe laboratorike për të kryer me sukses misionin e tij fisnik: formimin cilësor të specialistëve në të tre nivelet e shkollimit si dhe kërkimin shkencor duke promovuar shkencëtarët e rinj.

DEKANI

Prof. Dr. Gjergji Pendavinji