Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

RREGULLORE E ORGANIZIMIT DHE VEPRIMTARISË MËSIMORE, KËRKIMORE SHKENCORE E UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI”