Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

BULETINI

ISSN 2078-7111

Që nga viti 1996 Universiteti ” Fan S. Noli ” nxjerr organin periodik “Buletin Shkencor”, ku botohen punime studimore të pedagogëve dhe bashkëpunëtorëve të universitetit, si dhe pasqyrohet jeta shkencore e pedagogjike e tij. Buletini Shkencor publikohet dy herë në vit, në serinë e shkencave natyrore dhe serinë e shkencave shoqërore. Autorët që dëshirojnë të botojnë në buletinin e shkencave shoqërore mund të dorëzojnë punimet e tyre sipas udhëzimeve të mëposhtme prej datës 1 Mars deri në 1 Maj. Artikujt e shkencave të zbatuara do te pranohen prej datës 1 Maj – 1 Korrik.  Punimet e dorëzuara pas kësaj date nuk mund të meren parasysh.

 

Pagesa për cdo artikull është 5000 lek, shumë e cila paguhet pasi meret një përgjigje pozitive nga recenca. 

Udhëzime për autorët …..

Formular për transferimin e të drejtës së autorit për publikim…..

KËSHILLI BOTUES I “BULETINIT SHKENCOR”

 1. Eftiona Bylykbashi (Editor / Contact Person)

KËSHILLI SHKENCOR I “BULETINIT SHKENCOR”

 1. Prof. dr. Ali Jashari
 2. Prof. dr. Gjergji Pendavinji
 3. Prof.as. dr. Frederik Çuçllari
 4. Prof. dr. Lorenc Ekonomi
 5. Prof. dr. Fatmir Memaj
 6. Prof. dr. Kristaq Teneqexhi
 7. Prof. as. dr. Esmeralda Shkira
 8. Prof. dr. Gjergj Sinani
 9. Prof. dr. Zyhdi Dervishi
 10. Dr. Magdalini Vampa
 11. Dr. Eda Stasa
 12. Dr. Arto Adili
 13. Dr. Rafail Prodani
 14. Dr. Arben Gjata
 15. Dr. Maria Dojçe
 16. Prof. as. dr. Pavllo Cicko
 17. Prof. as. dr. Irena Nikaj
 18. Prof. as. dr. Jonela Spaho
 19. Phd. Metin Venxha
 20. Dr. Alba Kreka
 21. Dr. Benita Stavre
 22. Dr. Erinda Papa

Buletini e Shkencave të Zbatuara 2011…

Buletini i Shkencave Shoqërore 2011…

Buletini e Shkencave të Zbatuara 2012…

Buletini  i Shkencave Shoqërore 2012…

Buletini e Shkencave të Zbatuara 2013…

Buletini  i Shkencave Shoqërore 2013…

Buletini  i Shkencave Shoqërore 2014…

Buletini  i Shkencave Shoqërore 2015…

Buletini  i Shkencave Shoqërore 2016…

Buletini i Shkencave Shoqërore 2017 (Vjetari Shkencor FEF 5/1)..

Buletini i Shkencave Shoqërore 2017 (Vjetari Shkencor FEF 5/2)…

Buletini i Shkencave të Zbatuara 2018 (Natyra dhe Kultura 1 FSHNH)…

Buletini i Shkencave të Zbatuara 2018 (Natyra dhe Kultura 2 FSHNH)…

 

INFORMACIONE

Adresa : Buletini Shkencor

Universiteti “Fan S. Noli”

Shëtitorja ” Rilindasit “, Korçë.

Kontakt : buletinishkencor@yahoo.com