Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Botime ne FEKO

Botime të stafit akademik të Fakultetit Ekonomik:

STUDIME EKONOMIKE

  1. Departamenti Financë-Kontabilitet

-“Financa publike”, prof. as. dr. Majlinda Bello

-“Vlerësimi i efiçencës së programeve të trajnimit dhe nxitjes së punësimit (Rasti i Shqipërisë)”, prof.as.dr. Eleni Vangjeli

-“Makroekonomia”, prof.as.dr. Eleni Vangjeli

-“Mikroekonomi e ndërmjetme”, prof.as.dr. Eleni Vangjeli

-“Investime”, prof.as.dr. Anila Mançka

-“Financat ndërkombëtare”, prof.as.dr. Frederik Çuçllari

     

 

  1. Departamenti Marketing-Turizëm

 

-“Cilësia totale në marketing”, prof.as.dr. Mamica Nene

-“Menaxhimi marketing i biznesit b2b”, prof.as.dr.Mamica Nene, prof.as.dr. Ledina Alolli

-“Marketingu ndërkombëtar”, prof.as.dr. Mamica Nene

-“Drejtimi i kanaleve-marketing”, prof.as.dr.Mamica Nene, prof.as.dr. Oriola Theodhori, as.pedagog Erjon Nexhipi

-“Marketingu i shërbimeve”, prof.as.dr. Mamica Nene

    

 

  1. Departamenti i Menaxhimit

 

“Komunikimi në biznes”, prof.as.dr. Suela Gërdhe

“Marrja e vendimeve manaxheriale”, prof.as.dr. Mirela Cini

-“Manaxhimi i operacioneve”, prof.as.dr. Mirela Cini

-“Menaxhimi publik dhe efektiviteti i reformave në sektorin publik”, prof.as.dr. Sonela Stillo