Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

QENDRA E INOVACIONIT (INNOV8)

QENDRA E INOVACIONIT (INNOV8)

Qendra e Inovacionit funksionon në mbështetje të të rinjve që vijnë me ide inovative për ngritjen e bizneseve të vogla apo aktiviteteve të ngjashme. Kjo Qendër synon të nxitë motivimin tek të rinjtë për të hyrë në tregun e punës dhe për t’u zhvilluar hap pas hapi. Përveç përkrahjes në realizimin e projektit dhe përgatitjen e dokumentacionit të nevojshëm për të aplikuar idenë e tyre, Qendra e Invacionit ofron edhe mbeshtjetje financare (sub-grant) që ofrohet nga Bashkimi Europian. E rëndësishme është që idetë që vijnë të jenë të projektuara mirë dhe të realizueshme. Më pas, Qendra e Inovacionit punon dhe ecën paralelisht në mbështetje të të rinjve.

Kontakte