Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Studime Bachelor (Kohë e Plotë)

BACHELOR

Në vitin akademik 2018–2019 Universiteti i Korçës ofron këto programe studimi

I – Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane jep diploma ” Bachelor “ për programet e studimit:

 

II – Fakulteti i Edukimit dhe Filologjise jep diploma ” Bachelor “ për programet e studimit :
Gjuhë dhe Kulturë Frënge (vetëm viti II dhe III)

 

III – Fakulteti i Ekonomisë jep diploma ” Bachelor “ për programet e studimit :

 

IV – Fakulteti i Bujqësisë jep diploma ” Bachelor “ për programet e studimit :

 


Në vitin akademik 2017–2018 Universiteti i Korçës ofron këto programe studimi

I – Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane jep diploma ” Bachelor “ për programet e studimit :

 

II – Fakulteti i Edukimit dhe Filologjise jep diploma ” Bachelor “ për programet e studimit :