Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Programet dhe Rregulloret e Studimeve ne FSHNH

 

Bachelor Teknologji Informacioni….kliko

Master Profesional Matematike Fizike….kliko

Master Profesional Teknologji Informacioni….kliko

Bachelor Administrim dhe politika sociale….kliko

Master Shkencor Filozofi Sociale….kliko

Bachelor Filozofi Sociologjikliko

Master Profesional Shkenca Sociale….kliko

Master Profesional Biologji Kimikliko

Bachelor Biologji Kimikliko