Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGES

DEPARTAMENTI I GJUHËVE TË HUAJA

Dr. Benita Stavre (Përgjegjës departamenti) (CV)

Prof. as. dr. Pavllo Cicko (Dekan i Fakultetit) (CV)

Doc. Vasilika Pojani (Përgjegjëse e Grupit mësimor të Gjuhësisë) (CV)

Doc. Robert Stratobërdha (CV)

Dr. Lindita  Kaçani (CV)

Dr.  Alda Cicko (CV)

Dr. Alma Karasaliu (CV)

PhD. Daniela Stoica (CV)

Dr. Dorela Konomi (CV)

Dr. Edlira Xega (CV)

Dr. Erinda Papa (CV)

Dr. Eriola Qafzezi (CV)

Dr. Fabiola Kadi  (CV)

Dr. Juljana Çyfeku  (CV)

Dr. Lorena Robo (CV)

Dr. Olsa Pema (CV)

Dr. Suela Koça (CV)