Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Infrastruktura – Biblioteka dhe Laboratoret ne FEKO

Në këtë godinë aktualisht ndodhen zyrat e Rektoratit si dhe stafit administrative. Fakulteti i Ekonomisë ofron hapësira bashkëkohore për mësimdhënie. Ky fakultet ka në dispozicion 22 salla leksionesh dhe seminaresh të pajisura me videoprojektorë, 3 laboratorë kompjuteri si dhe  

  • Laboratori i kompjuterizimit financiar, i cili përdoret si laborator didaktik, set 30 kompjutera
  • Laboratori i Hoteleri -Turizmit që funksionon si laborator didaktik dhe për punë kërkimore, ku nëpërmjet përdorimit të softwareve realizohet kryerja e orëve praktike.

Biblioteka e Fakultetit të Ekonomisë ofron një fond librash prej rreth 4100 titujsh, mbi 90% e të cilëve në gjuhë të huaj, si dhe rreth 10 tituj periodikësh.