Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Njoftime

Bordi Editorial i Revistes se FE, STUDIME EKONOMIKE, hap thirrjen per numrin e dyte te revistes.

Te gjithe te interesuarit mund te dergojne punimet e tyre deri ne daten 12 Prill 2020
në adresën e e-mail: studimeekonomike@gmail.com  
Autorët e punimeve duhet të respektojnë formatin dhe kërkesat që janë dhënë tek rubrika  UDHËZUES PËR KONTRIBUESIT 
 

Njoftim mbi aplikimet në programin e fondit të ekselencës për vitin akademik 2017-2018


 

Njoftim per bursa studimi

Ambasada e Republikes se Turqise ne Tirane i paraqet komplimentet e saj Ministrise se Arsimit dhe Sportit te Republikes se Shqiperise dhe ka nderin te njoftoje se Republika e Turqise ka siguruar rnundesine per t’u akorduar studenteve te huaj bursa per studime universitare dhe pasuniversitare ne Turqi per vitin akademik 2016-2017.

Te dhenat e pergjithshrne dhe kushtet per bursat mund te gjenden online ne adresen www.turkiyeburslari.gov.tr. Megjithese datat per fillimin e aplikimeve do te shpallen me vone, parashikohet qe aplikimet per te fituar burse per master dhe doktorature te fillojne ne fund te dhjetorit, ndersa per bursat per bachelor ne nje date te rnevonshme.

Ambasada i lutet Ministrise se Nderuar qe te percillen ne institucionet arsimore shqiptare te interesuara informacioni i siperpermendur dhe adresa :

www.turkiyeburslari.gov.tr .

Ambasada e Republikes se Turqise ne Tirane perfiton nga rasti t’i perserise Ministrise se Arsimit dhe Sportit te Republikes se Shqiperise sigurimet e konsiderates se saj me te larte,

Tirane, me 9 dhjetor 2016

 

           

 Tirane, me 9 dhjetor 2016