Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

LISTAT E APLIKANTËVE FITUES (RAUNDI I DYTË)

LISTAT E APLIKANTËVE FITUES (RAUNDI I TRETË) PËR RREGJISTRIMET NË UNIVERSITET NË VITIN AKADEMIK 2020-2021

Fakulteti Ekonomik

 Financë Kontabilitet

 Menaxhim

 Administrim Biznesi në Marketing

 Administrim Biznesi në Turizëm

 Ekonomiks

 Informatikë Biznesi

 Asistent menaxher

 Biznes dhe Tregti


 

Fakulteti i Bujqësisë

 Agrobiznes

 Agroushqim

 Inxhinieri Agronomike

 Mjekesi e Bimeve dhe Hortikulture

 Menaxhim Biznesi Bujqësor

 Menaxhim Veterinar

 Teknika të Prodhimit të Farave dhe Fidanëve


 

Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë

 Gjuhë Angleze

 Gjuhë dhe Kulturë Frënge

 Gjuhë Letërsi

 Histori Gjeografi

 Mësuesi për Arsimin Fillor

 Mësuesi për Arsimin Parashkollor

 Edukim Fizik dhe Sporte

 Edukim për foshnjërinë dhe fëmijërinë e hershme

 Mbështetës zyre për komunikim bibliotekë dhe arkiv


Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane 

 Filozofi Sociologji

 Matematikë – Fizikë

 Matematike – Informatike

 Biologji – Kimi

 Teknologji Informacioni

 Infermieri e përgjithshme

 Mami (Infermier)

 Administrim dhe Politika Sociale

 Shërbim Social