Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Histori Suksesi – Qendra e Karrierës dhe Alumni

 

Emri : ALMA

Mbiemri : KARASALIU

Fakulteti / Dega / Periudha e studimeve : Fakulteti i Mësuesisë/Gjuhë Angleze/2000-2004

Ku është punësuar:

  • 2011 – në vijim Universiteti Fan S. Noli, Korçë
  • 2010-2011 Shkolla e Mesme “Muharrem Çollaku”, Pogradec
  • 2004-2010 Shkolla “9-vjeçare Koli Gusho”,  Pogradec
  • Pozicioni:
    Aktualisht jam pedagoge e lëndës Gjuhës  Angleze për Qëllime Specifike në Master Shkencor, Mësuesi për Arsimin Fillor Klasa I-VI dhe Teknika dhe Praktikë Përkthimi në Mësimdhënie në Master Profesional,  Mësues i Gjuhës Angleze    
  • Prej vitit 2015  mbaj titullin Doktor i shkencave.

Emri : KLAUDJA

Mbiemri : XHAHOLLI

Fakulteti / Dega / Periudha e studimeve :

UNIVERSITETI “FAN. S. NOLI” KORÇË

FAKULTETI I EDUKIMIT DHE I FILOLOGJISË

DEGA: HISTORI – GJEOGRAFI

BACHELOR NË HISTORI-GJEOGRAFI – 2010 -2013

MASTER PROFESIONAL – 2017-2019

UNIVERSITETI I TIRANËS

FAKULTETI I HISTORISË DHE I FILOLOGJISË

MASTER SHKENCOR NË GJEOGRAFI 2013-2015

Ku është punësuar:

BASHKIA DEVOLL

Pozicioni:

SPECIALISTE “ONE STOP SHOP”

Përshkrimi:
(Një përshkrim I shkurtër rreth eksperiencës tuaj të punësimit)

Pritet dhe pranohet çdo lloj kërkese dhe ankese nga popullsia, duke perfshire problematika te ndryshme, duke filluar qe nga vërtetimet e thjeshta, ne funksion te plotesimit te dolumentacionit për çdo lloj nevoje dhe deri te ankesat qe lidhen me shërbimet publike, me problemet kufijtare, me cënimin e pronave publike dhe private etj. Këto probleme apo kërkesa adresohen në zyrat perkatëse të cilat përgjigjen per secilën prej tyre duke monitpruar problematikën për të shkuar drejt zgjidhjes së saj.


EMRI: SUELA

MBIEMRI:  KOÇA (PICI)

FAKULTETI / DEGA / PERIUDHA E STUDIMEVE : i Mësuesisë (Edukimit dhe Filologjisë) / Gjuhë Angleze / 1994-1998

KU ËSHTË PUNËSUAR: Mësuese e gjuhës angleze në shkollën “T. T. Koço”, Korçë, në vitet 1998-1999

Aktuakisht pedogoge me kohë të plotë pranë Universitetit “F. S. Noli”

POZICIONI: Lektore (Dr.)

PËRSHKRIMI:

Pas diplomimit në vitin 1998 punava si mësuese e gjuhës angleze pranë shkollës artistike “T.T. Koço” gjatë periudhës shtator 1998-mars 1999, ku kam dhënë mësim në të gjitha nivelet e ciklit parauniversitar.

Që prej mars 1999 e në vazhdim punoj si pedagoge me kohë të plotë pranë universitetit “F. S. Noli” në departamentin e gjuhëve të huaja dhe jap mësim në programin e studimit Bachelor “Gjuhë angleze” dhe Master profesional “Mësues i gjuhës angleze.

Aktualisht mbaj titullin “Doktor i shkencave”


EMRI I STUDENTEVE : KATERINA BREGU DHE VANGJEL PALOLLI 
PROJEKTI : SHKOLLA VERORE E ORGANIZUAR NË SHKUP, MAQEDONI

Lexo te plote (pdf) (kliko)

     


EMRI I STUDENTES : FLORENTINA QORRI
PROJEKTI : IN BETWEEN
 


​​Lexo letren e plote (pdf) (kliko)

FOTO NGA EKSPERIENCA NE PROJEKT

     ​​​