Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Sektori i Kurrikulave dhe Sigurimit të Cilësisë

Sektori i Kurrikulave dhe Sigurimit të Cilësisë


(CV) Znj. Evis Kapurani – Përgjegjës 

(CV) Z. Klajdi Qafzezi – Specialist IT

(CV) Z. Romeo Terolli – Specialist QKA

(CV) Znj. Monika Thimo – Specialist