Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

FAKULTETI I EKONOMISË

fak_ekonomik

HISTORIKU DHE OBJEKTIVAT E FAKULTETIT EKONOMIK

Fakulteti ekonomik u hap në vitin 1992 dhe studentët e parë u diplomuan në vitin 1996. Kalimi i ekonomisë shqiptare në një ekonomi tregu e bënë të domosdoshëm krijimin e një Fakulteti të tillë i cili të ofronte njohuritë teorike dhe shprehitë aplikative të nevojshme për të kuptuar dhe implementuar funksionimin e ekonomisë.

Në secilin Program Studimi jepen njohuri fondamentale dhe bashkëkohore lidhur me funksionimin e ekonomisë së tregut.Disa prej disiplinave që zhvillohen në këto Programe Studimi janë:

Ekonomiks, Makro dhe Mikroekonomi, Bazat e biznesit, Marketingut, Menaxhimit dhe Turizmit, Matematikë, Informatikë, Bazat e financës, Kontabilitet financiar, Drejtimi financiar, Kompjuterizimi financiar, Teoritë e drejtimit dhe organizimit, Ekonomiks ndërkombëtar, Marketing ndërkombëtar, Financë ndërkombëtar, Prodhim dhe shpërndarja e produktit turistik, Hotelet dhe drejtimi i tyre,etj. Disa nga disiplinat e përmendura janë të përbashkëta për të gjitha Programet e Studimit të Fakultetit Ekonomik.

BASHKËPUNIMI KOMBËTAR DHE NDËRKOMBËTAR

Fakulteti i Ekonomise mban lidhje me Fakultete,Universitete të tjera, si dhe me Institucione Studimore, Kërkimore e Shkencore brenda dhe jashtë Shqipërisë. Brenda vendit përmendim marrëdhëniet e komunikimit dhe bashkëpunimit me Institucionet e përmendura më sipër në Tiranë, Vlorë, Shkodër, Durrës, Elbasan Gjirokastër etj.Vlen të përmendet partneriteti i Fakultetit të Ekonomisë, Korçë në projekte ndërkombëtare me universitete dhe fakultetet homologe jashtë Shqipërisë si në USA,Francë,Germani,Itali, Maqedoni, Greqi (TEI Selanik, Kozan, Follorinë), Bullgari (Universiteti i Sofies,Bllagoegradit) etj.

Përmendim projektet TEMPUS,BASILEUS,NEDMED,CROSS BORDER STUDIES etj. Organizimi i Konferencave Shkencore nga Fakulteti i Ekonomisë ka shërbyer si një auditor i prezantimit dhe debatit të mendimit shkencor të studjuesve dhe ekspertëve të ekonomisë nga vendi dhe bota për çështje me interes universal.

 

INFORMACION

DEKAN I FAKULTETIT

Prof. as. dr Frederik Çuçllari

Nr.Tel: ++355 822 42201

e-mail: fcucllari@unkorce.edu.al

e-mail: fcucllari@gmail.com

NDIHMËSJA E DEKANIT

Znj. Irena Daut

SEKRETARIA E FAKULTETIT

Nr.Tel: ++355 822 42201

K/Sekretare: Znj. Xhensila Kristo

e-mail: xkristo@unkorce.edu.al

Sekretare: Znj. Adelina Çifligu

e-mail: acifligu@unkorce.edu.al

Sekretare: Znj. Madela Velo

Sekretare: Znj. Irma Damo

 

 

Leave a Reply