Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Programe profesionale

Në vitin akademik 2018–2019 Universiteti i Korçës ofron këto programe studimi profesionale 2-vjeçare :

Fakulteti i Edukimit dhe Filologjise

 Edukim për Foshnjërinë dhe Fëmijërinë e Hershme

Mbështetës Zyre për Komunikim Bibliotekë dhe Arkiv

 

Fakulteti i Bujqësisë
 

 

Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane :

 

Fakulteti i Ekonomisë