Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Veprimtari Akademike në Fakultetin e Bujqësisë

Veprimtari Akademike

27-28  Maj 2011. Universiteti “Fan S. Noli”, Fakulteti i Bujqësisë, Korçë, në bashkëpunim me Universitetin Bujqësor të Tiranës, Universitetin e Prishtinës, “Hasan Prishtina”, kosovë,Universitetin Shtetëror të Tetovës, Maqedoni, Këshillin e Qarkut Korçë, Drejtorinë Rajonale të Bujqësisë Korçë, Autoritetin Kombëtar të Ushqimit, Korçë, Qendrën e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Korçë, me mbështetjen e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, Ministrisë së Bujqësisë, organizuan  Konferencën I Ndërkombëtare të Bujqësisë, Ushqimit dhe Mjedisit.

25 Shtator 2015. Universiteti “Fan S. Noli”, Fakulteti i Bujqësisë, Korçë, në bashkëpunim me Universitetin Bujqësor të Tiranës, Universitetin e Prishtinës, “Hasan Prishtina”, Kosovë,Universitetin Shtetëror të Tetovës, Maqedoni, Drejtorinë Rajonale të Bujqësisë Korçë, Autoritetin Kombëtar të Ushqimit, Korçë, Qendrën e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Korçë, me mbështetjen e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit rural dhe Administrimit të Ujërave organizuan Konferencën II Ndërkombëtare të Bujqësisë, Ushqimit dhe Mjedisit.