Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
admin

By

Agjencia Universitare e Frankofonisë në Evropën Qendrore dhe Lindore, në kuadër të 30-vjetorit të saj, shpall thirrjen për shprehje interesi që synon përmirësimin e cilësisë së formimit gjuhësor për studentët brenda universiteteve.  Thirrja është e hapur deri më 17 mars 2024. Thirrja për shprehje interesi “Zhvillimi i shkencave në frëngjisht në ECO” synon institucionet anëtare...
Read More
Agjencia Universitare e Frankofonisë ka hapur një thirrje për mbështetje për kërkuesit shkencorë frankofonë në Evropën Qendrore dhe Lindore nga data 1 shkurt deri më 31 mars 2024. Për të kontribuar në ndërtimin e Zonës Evropiane të Kërkimit Shkencor dhe për të inkurajuar krijimin e rrjeteve ndërkombëtare të kërkimit frankofon, Agjencia Unviersitare e Frankofonise mbështet strukturimin...
Read More
Në datën 31 janar 2024, rektori i Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë, prof. dr. Dhimitri Bello, zhvilloi disa takime me drejtuesit e Universitetit “Shën Kirili e Metodi” të Shkupit. Në fillim ai u prit nga dekani i Fakultetit të Filologjisë, prof. dr. Vladimir Martinovski, ku merrnin pjesë zëvendësdekania e këtij fakulteti, prof. dr. Valbona Toska...
Read More
Objektivat kryesore do të përfshijnë: •             Praktikat më të mira në trajnimet Erasmus + •             Praktikat më të mira në lidhje me  International Credit Mobility •             Përfshirja dhe Diversiteti •             Shërbimet bibliotekare •             Ngjarjet kulturore Detajet rreth programit dhe procesit të aplikimit mund të gjenden në faqen e internetit:  https://www.uom.gr/en/erasmus-office Regjistrimi: Nëse dëshironi të merrni...
Read More
Pjesëmarrësit: Studentët dhe stafi  duhet të jenë  nga fusha e Ndërtimit dhe IT Kredite të dhëna për studentët: 3 ECTS Shpenzimet: Mbështetja individuale e BIP (bursa Erasmus+) mbulon shpenzimet që lidhen me udhëtimin, akomodimin dhe ushqimin. Programi mund të ndiqet : Fizikisht: 22 shkurt – 26 shkurt 2024 Online: 7 shkurt – 8 shkurt 2024...
Read More
Fushat tematike të kësaj thirrjeje për projektpropozime janë: Bashkëpunimi kulturor– Forcimi i identitetit kulturor rajonal dhe dialogut ndërkulturor në Ballkanin Perëndimor, ngarritja e bashkëpunimit përmes iniciativave, aktiviteteve dhe projekteve kulturore. Edukimi dhe shkëmbimi shkencor– Promovimi i projekteve/aktiviteteve rajonale që synojnë zhvillimin e arsimit, rritja dhe shtrirja e tij, ngritja e kapaciteteve dhe lëvizshmëria, shkëmbimet rajonale...
Read More
Hapet thirrja për studentë të Fakultetit të Bujqësisë, dhe Departementit të Gjuhëve të Huaja  cikli Bachelor/ Master , për mobilitet studimesh në Universitetin e Eskisehir Osmangazi Turqi Shkembimi i studimeve parashikohet për semestrin e dytë, viti akademik 2023-2024. Studentët e interesuar janë të lutur të paraqesin kërkesën për aplikim, deri në datën 15 nëntor 2023, pranë...
Read More
Folësit do të paraqesin veçoritë kryesore të dy loteve ‘Erasmus Mundus Joint Masters’ dhe ‘Erasmus Mundus Design Measures’ dhe do të ofrojnë këshilla se si të përgatiten dhe dorëzohen propozime. Ky sesion do të zhvillohet në datën 15 nëntor 2023 nga ora 10:00 – 12:30. Të gjithë të interesuarit mund të regjistrohen tek linku i...
Read More
AKFAL (Agjencia Kombëtare e Financimit të Arsimit të Lartë) ka shpallur thirrjen për paraqitjen e aplikimeve për të përfituar mbështetje financiare  nga buxheti i shtetit për studentët, shtetas shqiptarë, të pranuar në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2023- 2024, për program të parë studimi, sipas kritereve të përcaktuara, sipas Vendimit Nr....
Read More
1 2 3 4 5 43