Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
9 Prill, 2024

Day

Studentët e interesuar mund të paraqiten në mjediset e Bibliotekës Shkencore, godina e Rektoratit, kati I, te specialistja e Botimeve, znj. Eftiona Bylykbashi me një vërtetim të thjeshtë studenti, si dhe me një letër motivimi, nga ora 8:00-16:00, nga dita e hënë deri në ditën e premte, deri në dt. 19 prill 2024. Si më poshtë gjeni...
Read More
Universiteti Polytech Orléans, Francë shpall thirrjen për aplikim për kryerjen e Intership-it pranë Qendrës Kombëtare të Kërkimit Shkencor (CNRS), Universiteti Polytech Orléans, Francë. Fokusi i këtij Intershipi do të jetë kryrja e hulutimeve në fushën e studimeve tekniko-shkencore dhe tematika që do të trajtohet është “Plazma dhe pikat e ujit: kërkime në ndërveprimin e plazmës...
Read More