Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Dhjetor 2023

Month

Në datën 20 dhjetor 2023 në Universitetin “Fan S. Noli” u zhvillua “Dita Akademike 2023”- Ceremonia e diplomimit të studentëve të Universitetit “Fan S. Noli”. Në këtë ceremoni u nderuan me “Medalje të Artë” 3 studentë, 13 studentë u vlerësuan si “Studentë të Shkëlqyer” dhe mbi 100 studentë të tjerë që mbaruan me mesatare mbi...
Read More
Në datën 20 dhjetor 2023, Senati Akademik dhe Bordi i Administrimit, në një takim të përbashkët, zhvilluan analizën e veprimtarisë mësimore, kërkimore-shkencore dhe financiare për vitin akademik 2022-2023. Si në çdo analizë edhe në këtë takim ishin të pranishëm Dekanët e Zëvendësdekanët,  përgjegjësat e Njësive Bazë, anëtarë të Njësisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë,...
Read More
Në datën 19 dhjetor 2023 në mjediset e Bibliotekës Shkencore të Universitetit “Fan S. Noli”, Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë zhvilloi një veprimtari në të cilën u promovua romani “I ra mjegulla Buenës” me autor prof. as. dr. Arben Prendi, drejtues i departamentit të Gjuhës dhe Letërsisë në Universitetin “Luigj Gurakuqi”, Shkodër. Pedagogu, dr. Eris...
Read More
Në datën 19 dhjetor 2023 në mjediset e Fakultetit të Bujqësisë, Universiteti “Fan S. Noli” në bashkëpunim me Urdhrin e Mjekut Veterinar dhe Fakultetin e Mjekësisë Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës u zhvillua një trajnim, i cili trajtoi temat: “Profili i fermave të ruminantëve të vegjël dhe sëmundjet nga lentivirusët në dhen e dhi”; “Murtaja...
Read More
Në datën 19 dhjetor  2023 në kuadër të projektit “Evidentimi, ruajtja, përmirësimi dhe përdorimi i  resurseve autoktone të bimëve të rajonit të Korçës” i financuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit në Kuadër të Ndërkombëtarizimit të Programeve të Studimit për vitin akademik 2022 – 2023, ekipi i këtij projekti i përbërë nga pedagogë të Fakulteti...
Read More
Në datën 14 dhjetor 2023 në kuadrin e veprimtarive kërkimore-shkencore, departamenti i Shkencave Sociale, Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane organizoi një orë të hapur me temë: “Kapaciteti i influencës dhe roli i saj në zhvillimin e aftësive të drejtimit”. Leksioni u mbajt nga prof. dr. Gjergji Pendavinji, i cili ka kryer kërkime...
Read More
Në datat 14 dhe 15 dhjetor 2023 në kuadër të projektit Erasmus+ “University to Society Collaborations for Inclusive Digital Transformation in the Western Balkans – U2SID” (Bashkëpunime të Universitetit me Shoqërinë për Transformimin Dixhital Gjithëpërfshirës në Ballkanin Perëndimor – U2SID) u organizua për pjesëmarrësit e këtij projekti workshopi me temë: “Inclusive Digital Transformation in Higher...
Read More
Në datën 13 dhjetor 2023, në mjediset e Senatit Akadmeik u paraqit projekti i Fakultetit të Bujqësisë me titull: “Evidentimi, përmirësimi dhe përdorimi i resurseve gjenetike të bimëve autoktone të rajonit të Korçës”, ku ishin të pranishëm drejtues e pedagogë të këtij fakulteti, specialistë prodhues dhe tregtarë të farërave, fermerë dhe përfaqësues të subjekteve agroturistike....
Read More
Në datën 11 dhjetor 2023 rektori i Universitetit për Biznes dhe Teknologji, Prishtinë, prof. dr. Edmond Hajrizi vizitoi Fakultetin e Ekonomisë. Fillimisht ai u prit në takim nga dekania, prof. as. dr. Ledina Alolli dhe zëvendësdekani, dr. Emil Frashëri, ku diskutuan në lidhje me bashkëpunimin ndërinstitucional dhe përfshirjen e FE në sa më tepër veprimtari...
Read More
1 2 3