Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

THIRRJE PËR MOBILITET PËR MËSIMDHËNIE/TRAJNIM NË UNIVERSITETIN “ARISTOTELI”, SELANIK, GREQI

Shpallet thirrja për aplikime për Mobilitet mësimdhënie/trajnim në Universitetin “Aristoteli”, Selanik, Greqi, në kuadër të Programit Erasmus+.

Periudha e mobilitetit parashikohet gjatë semestrit të pare të vitit akademik 2024-2025.

  • Periudha për kryerjen e mobilitetit për mësimdhënie: 02/10/2024-20/12/2024 
  • Periudha për kryerjen e mobilitetit për trajnim: 02/10/2024-31/01/2025

Dokumentet që nevojiten për aplikim, janë të listuara më poshtë:

  1. Marrëveshja e mobilitetit mësimdhënie/trajnim
  2. CV (Europass)
  3. Letër mbështetje nga institucioni pritës

Afati i aplikimit: 24 prill 2024

Aplikimi do të kryhet online, pranë Zyrës së Projekteve dhe Kërkimit Shkencor, Kati II, Godina Rektorat.

Për më tepër informacione, lutemi, të drejtoheni pranë kësaj zyre ose të kontaktoni nëpërmjet email-it: easabella@unkorce.edu.al

Gjithashtu, ju mund te vizitoni edhe linkun: https://eurep.auth.gr/en

Leave a Reply