Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Nëntor 2016

Month

WELCOME IN THE SCIENTIFIC BULLETIN OF UNIVERSITY “FAN S. NOLI” ISSN 2078-7111 Since 1996 The University “Fan S. Noli” has released its periodic organ “ Buletin Shkencor ” (scientific bulletin). In it there are published different works of the pedagogues and other co-operatives of our university. It also reflects its scientific and pedagogical activities. The aim of...
Read More
medium_ikona_buletini
ISSN 2078-7111 Që nga viti 1996 Universiteti ” Fan S. Noli ” nxjerr organin periodik “Buletin Shkencor”, ku botohen punime studimore të pedagogëve dhe bashkëpunëtorëve të universitetit, si dhe pasqyrohet jeta shkencore e pedagogjike e tij. Buletini Shkencor publikohet dy herë në vit, në serinë e shkencave natyrore dhe serinë e shkencave shoqërore. Autorët që...
Read More
Njoftohen studentet se janë hapur aplikimet për thirrjen e tretë të programit të bursave për studime jashtë vendit Erasmus Mundus Green-Tech. Bursat që ofrohen këtë vit janë vetëm në nivel shkëmbimi para diplomimit të Bachelorit, zgjasin një vit akademik (10 muaj) dhe kanë të drejtë të aplikojnë studentët e vitit të dytë në programet e...
Read More
The KDI Schools for “Policies and Public Management” in South Korea. (KDI School of Public Policy and Management), for the academic year 2017-2018 offers postgraduate scholarships for officials/employees of the public administrate concerning Master/PhD study programs in the following fields: -Master/PhD for the Public Policies -Master/PhD for the Development Policies -Master for the Public Management...
Read More
  FILLIMET E ARSIMIT TË LARTË NË KORÇË Fillimet e arsimit të lartë në Korçë datojnë më 15 tetor 1968, kur pranë shkollës së mesme të mbrëmjes u hap Filiali i Mbrëmjes i Institutit Pedagogjik 2-vjeçar, i cili ishte paraprirë qysh në vitin 1961, me hapjen për herë të parë të Qendrës së Konsultimit pranë...
Read More
Prof. dr. Dhimitri Bello RECTOR OF THE UNIVERSITY ‘FAN S. NOLI” KORÇË    
Read More
1 2