Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Korrik 2017

Month

I – Biblioteka e universitetit u krijua që në vitet e para të çeljes së Institutit të Lartë Bujqësor. Ajo sot ka në fondin e vet rreth 30.000 libra me mbi 12.000 tituj që u përkasin fushave të ndryshme, por më tepër të përqëndruara në ato të ekonomisë së tregut, agronomisë dhe psiko-pedagogjisë. Ky fond...
Read More