Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Dhjetor 2016

Month

Detyre Kursi :Microsoft Office 2010…..kliko
Read More
Project: Integrated Sustainable Environmental Management with Decision Support System Implementation Project Leader: GAUSS Institute, Bitola Project Partners: “International Slavic Institute”, Bitola; CSO “Balkan Association for Friendship and Cooperation”, Bitola; University “Fan S. Noli”, Korca; NEHEMIA Foundation, Pogradec; Funded by: IPA CROSS BORDER PROGRAMME BETWEEN REPUBLIC OF MACEDONIA AND ALBANIA Period: September 2010 – September 2011...
Read More
FACULTY OF NATURAL AND HUMAN SCIENCES SIGNED A COOPERATION AGREEMENT WITH THE FACULTY OF PHILOSOPHY OF THE UNIVERSITY “HASAN PRISHTINA” OF KOSOVO More…   THE ACADEMIC SENATE OF THE UNIVERSITY “FAN S. NOLI” AWARDED THE TITLE “DOCTOR HONORIS CAUSA” TO PROF. DR. GJERGJ SINANI More…
Read More
FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS DHE SHKENCAVE HUMANE NËNSHKROI NJË MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI ME FAKULTETIN FILOZOFIK TË UNIVERSITETIT  “HASAN PRISHTINA” KOSOVË Më shumë…   SENATI AKADEMIK I UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” NDEROI ME TITULLIN “DOCTOR HONORIS CAUSA” PROF. DR. GJERGJ SINANIN Më shumë…   SESION SHKENCOR ME RASTIN E 100 VJETORIT TE LICEUT KOMBËTAR NË KORÇË. ...
Read More
          Prof. as. dr. Suela Gërdhe (CV)- (Përgjegjës i deparatmentit)           Prof. as. dr. Aida Gabeta (CV)           Prof. as. dr. Mirela Cini (CV)           Prof. as. dr. Sonela Stillo (CV)          Dr. Elda Dollija (CV)...
Read More
          Prof. as. dr. Ledina Alolli (CV) – (Përgjegjës i departamentit)           Prof. as. dr. Esmeralda Shkira (CV)           Prof. as. dr. Stella Stratobërdha (CV)           Prof. as. dr. Mamica Nene (CV)           Prof. as.dr. Oriola Theodhori...
Read More
Prof.as.dr. Anila Mançka (CV) – (Përgjegjës i departamentit ) Prof.as.dr. Majlinda  Bello (CV) Prof.as.dr. Frederik Çuçllari (CV) Dekan i Fakultetit Prof.as.dr. Alketa Zheku (CV) Prof.as.dr. Eleni Vangjeli (CV) Dr. Genci Gjançi (CV) Dr. Klaudeta Merollari (CV) Dr. Klaudia Lipi (CV) Dr. Kostandin Nasto (CV) Dr. Sorina Kotti (CV) Msc. Aida Mosko (CV) Msc. Marsida Harremi (CV)  Msc....
Read More
PERSONELI  NDIHMËSMËSIMOR  Ndihmësja e dekanit Përgjigjet për zbatimin korrekt të detyrave të lëna nga Dekani. Ndihmon  në përgatitjen e materialeve për Dekanin dhe dërgimin e tyre në destinacion, merr dhe tejçon informacion dhe porosi brenda e jashtë fakultetit për problematika të ndryshme, ndjek realizimin e porosive të Dekanit për stafin akademik e administrativ. Ndihmësja e...
Read More
1 2 3