Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Maj 2023

Month

Në datën 30 maj 2023 u zhvillua konferenca “Familja mes vlerash dhe sfidash” e organizuar nga Federata e Paqes Universale në bashkëpunim me Federatën e Familjes dhe Universitetin “Fan S. Noli”, në kuadrin e Ditës Ndërkombëtare të Familjes. Të pranishmit, përfaqësues të pushtetit vendor, personalitete të politikës, të fushës akademike, shoqërisë civile, drejtues të OJQ-ve,...
Read More
Nga data 29 maj-2 qershor 2023 një grup pedagogësh nga South-West University “Neofit Rilski”, Bullgari do të jenë në Universitetin “Fan S. Noli” me mobilitet për mësimdhënie në kuadër të programit Erasmus+. Ch. assis. prof. Anton Manchev, asoc. prof.  Ekaterina Mitova, assoc. prof. Dimitur Tomov dhe assis. prof. Mariela Filipova u pritën fllimisht në një...
Read More
Përfaqësues nga universitetet publike dhe private në vend zhvilluan një takim me znj. Bora Muzhaqi, Ministër Shteti për Rininë dhe Fëmijët, ku diskutuan rreth thirrjes së 8-të të Programit Kombëtar të Praktikave të Punës, aplikimet e të cilit do të hapen më 1 Qershor 2023. Në fokus të bisedës ishte mënyra si funksionon programi, numri...
Read More
Në datën 26 maj 2023, në Fakultetin e Edukimit dhe Filologjisë u zhvillua trajnimi me temë: “Të mësuarit nëpërmjet bashkëpunimit virtual” me ligjëruese pedagoget, dr. Eriola Bonja Qafzezi dhe dr. Dorela Kacauni.   Të ftuar ishin mësues të arsimit parauniveristar në rajonin e Korçës, të cilët u njohën me metoda konkrete se si mund të...
Read More
Në datën 26 maj 2023 studentëve të vitit I të departamentit të Gjuhëve të Huaja, FEF  zhvilluan veprimtarinë me titull: “Rruga juaj drejt se ardhmes”, ku të ftuar ishin maturantë të Korçës, mësues e pedagogë. Në këtë veprimtari, studentet e programit të studimit “Gjuhë Angleze”, Universiteti “Fan S. Noli”, nën kujdesin e veçantë të pedagoges,...
Read More
Në datën 25 maj 2023 zhvilloi punimet Konferenca Kombëtare Studentore “Roli i gruas në shoqëri dhe sfidat e barazisë gjinore”, një organizim i Universitetit “Fan S. Noli” në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës, si dhe me Universitetin “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit. Në seancë plenare përshëndeti fillimisht zëvendësrektori për Shkencën dhe...
Read More
Në datën 25 maj 2023 zhvilloi punimet Konferenca Kombëtare Studentore “Roli i gruas në shoqëri dhe sfidat e barazisë gjinore”, një organizim i Universitetit “Fan S. Noli” në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës, si dhe me Universitetin “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit. Gjatë seancës plenare përshëndeti konferencën zëvendësrektori për Shkencën dhe...
Read More
Në datën 22 dhe 24 maj 2023, studentët e  departamenteve Biologji – Kimi dhe Shkenca Sociale, Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane, në kuadër të Ditës Botërore të Biodiversitetit (22 Maj) dhe të Ditës Evropiane të Parqeve (24 Maj) u angazhuan dhe kontribuan në Iniciativën Lokale për ruajtjen e Biodiversitetit në Rajonin Ohër-Prespë i...
Read More
Në datën 23 maj 2023, Instituti i Studimeve Politike në Shqipëri me mbështetjen e Ambasadës së Çekisë në Tiranë dhe në bashkëpunim me Universitetin “Fan S. Noli” zhvilluan me stafin akademik dhe studentët e departamentit të Histori-Gjeografisë takimin me temë: “Rinia në Shqipëri dhe të Drejtat e Njeriut-nga e Kaluara në Periudhën e Tranzicionit”. Kjo...
Read More
Prof. asoc. Ivan Byanov dhe assist. prof. Nevena Byanova, përfaqësues të stafit akademik të Fakultetit Ekonomik, Universiteti “St. Cyril & St. Methodius”, Veliko Tarnovo, Bullgari, si dhe znj. Tsvetomira Velikova, përfaqësuese e stafit administrativ nga Departamenti i Studimeve në këtë Universitet ndodhen në Universitetin “Fan S. Noli” me mobilitet në kuadër të programit Erasmus+. Fillimisht...
Read More
1 2 3 4