Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

“TË MËSUARIT NËPËRMJET BASHKËPUNIMIT VIRTUAL”- TRAJNIM I ZHVILLUAR ME MËSUES TË ARSIMIT PARAUNIVERISTAR NË KUADËR TË PROJEKTIT DIGICOMP, ME LIGJËRUESE PEDAGOGET, DR. ERIOLA QAFZEZI DHE DR. DORELA KAÇAUNI

Në datën 26 maj 2023, në Fakultetin e Edukimit dhe Filologjisë u zhvillua trajnimi me temë: “Të mësuarit nëpërmjet bashkëpunimit virtual” me ligjëruese pedagoget, dr. Eriola Bonja Qafzezi dhe dr. Dorela Kacauni.  

Të ftuar ishin mësues të arsimit parauniveristar në rajonin e Korçës, të cilët u njohën me metoda konkrete se si mund të zhvillohet procesi i të mësuarit nëpërmjet ndërveprimt virtual, duke iu referuar rasteve me studentët e këtij Departamenti. Sipas trajnueseve, ky model të mësuari synon integrimin në mësimdhënie e mësimnxënie të kompetencës digjitale.

Ky ishte dhe trajnimi i fundit, i cili përmbylli ciklin e trajnimeve të zhvilluara në kuadër të projektit DIGIKOMP të financuar nga AKKSHI, nj ëprojekt që kisht epër qëlim ofrimin e zgjidhjeve praktike duke kualifikuar mësues të të gjitha niveleve të arsimit parauniversitar si dhe anëtarë të tjerë të komunitetit të interesuar për trajnime me bazë kompetencë digjitale.

Leave a Reply