Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Korrik 2021

Month

Në datën 23 korrik 2021 zëvendësrektori për mësimin dr. Arto Adili priti në një takim znj. Oana Ursache, sekretare e shtetit për diasporën në republikën e Rumanisë dhe ambasadorin rumun në Shqipëri z. Octavian Serban. Në këtë takim u diskutua për rëndësinë e vazhdimit të kurseve të gjuhës rumune, të cilat lehtësojnë aksesin e të...
Read More
Në datën 23 korrik 2021 zëvendësrektori për mësimin dr. Arto Adili priti në një takim znj. Oana Ursache, sekretare e shtetit për diasporën në republikën e Rumanisë dhe ambasadorin rumun në Shqipëri z. Octavian Serban. Në këtë takim u diskutua për rëndësinë e vazhdimit të kurseve të gjuhës rumune, të cilat lehtësojnë aksesin e të...
Read More
Në datën 13 korrik 2021, në mjediset e Fakultetit të Bujqësisë u prezantua projekti Erasmus + “Strengthening technological transfer offices in Albanian Universities”, një projekt ky që angazhon stafin akademik, stafin administrativ, studentë të Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë, si dhe ndërmarrje private, kryesisht të profilit agro-ushqimor të rajonit të Korçës. Koordinatorja e projektit për...
Read More
Në datën 10 korrik 2021 në mjediset e Bibliotekës Shkencore të Universitetit “Fan S. Noli” u zhvillua një tryezë diskutimi me pjesëmarrje të gjerë të aktorëve të arsimit universitar dhe parauniversitar, për problemet që lidhen me aspekte të ndryshme të ligjit të arsimit në institucionet arsimore. Ky takim, ku ishin të pranishëm mësues të arsimit...
Read More
Në datën 8 korrik 2021, në mjediset e Rektoratit të Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë u zhvillua një takim mes përfaqësuesve të Qendrave të Karrierës të Universitetit “Haxhi Zeka”, Pejë dhe Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë. Në qendër të këtij takimi ishte bashkëpunimi mes Qendrave të Karrierës me qëllim rritjen e pjesëmarrjes së studentëve në...
Read More
Në datën 8 korrik 2021, në mjediset e Rektoratit të Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë u zhvillua një takim mes përfaqësuesve të Qendrave të Karrierës të Universitetit “Haxhi Zeka”, Pejë dhe Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë. Në qendër të këtij takimi ishte bashkëpunimi mes Qendrave të Karrierës me qëllim rritjen e pjesëmarrjes së studentëve në...
Read More