Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Dhjetor 2020

Month

Në datën 24 dhjetor 2020, rektori i UNIKO, prof. dr. Dhimitri Bello zhvilloi një takim me nxënësit e shkollës së mesme “Tafil Rexhepi”, Pirg, të cilët për të dytin vit rradhazi u shpallën fitues të konkurrsit të informatikës në olimiadën “”Rroke shkencën” të organizuar nga studentët e “Laboratorit të dijës” me nxënës të shkollave të...
Read More
Në datat 16-17 dhjetor 2020, në kuadër të akreditimit të programeve të studimit, ekspertët e jashtëm zhvilluan takime online me pedagogë, studentë e punonjës të stafit ndihmësakademik të UNIKO për 2 programet e studimit në proces akreditimi: “Mësuesi në arsimin fillor” dhe “Edukim për foshnjërinë dhe fëmijërinë e hershme”. Në bazë të programit të dërguar...
Read More
Në datën 16 dhjetor rektori i UNIKO, prof. dr. Dhimitri Bello dhe drejtorja ekzekutive e Institutit Shqiptar për Studime Ndërkombëtare (AIIS), znj. Alba Çela nënshkruan memorandumin e mirëkuptimit për kërkimin shkencor dhe bashkëpunimin në fushën e shkencave politike, ekonomike, shoqërore dhe ato të ligjit. Gjatë takimit të zhvilluar në mjediset e Rektoratit, ku ishin të...
Read More
Në datën 16 dhjetor në mjediset e UNIKO u zhvillua forumi i diskutimit me temë: “75 vite më pas-Përkujtimi i fundit të Luftës së Dytë Botërore” i organizuar nga Instituti Shqiptar për Studime Ndërkombëtare (AIIS), ku ishin të ftuar studiues dhe pedagogë të historisë dhe shkencave sociale të Universitetit të Korçës. Forumin e hapi drejtorja...
Read More
Në datën 10 dhjetor 2020, Rektori i Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë, prof. dr. Dhimitri Bello dhe rektori i Universitetit të Tiranës, prof. dr. Artan Hoxha nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi midis dy universiteteve me qëllim nxitjen e bashkëpunimit dhe zhvillimin e veprimtarive të përbashkëta, promovimin e shkëmbimeve të përvojës në fushën e mësimdhënies dhe kërkimit...
Read More
Në datën 9 dhjetor 2020, rektori i UNIKO, prof. dr. Dhimitri Bello dhe drejtori ekzekutiv i Institutit Shqiptar të Sociologjisë, prof. dr. Lekë Sokoli, nënshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit midis dy institucioneve. Në takimin e zhvilluar në mjediset e Rektoratit ishin të pranishme edhe zëvendësrektorja për shkencën dhe projektet dr. Benita Stavre, si dhe presidentja e...
Read More
Nga data 7-11 dhjetor 2020, studentët e “Laboratorit të dijes”, pranë Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane, organizuan për të dytin vit radhazi olimipiadën “Rroke shkencën”, e cila ka për qëllim të rritë interesin e të rinjve të shkollave të mesme në fushën e shkencave natyrore dhe atyre sociale. Këtë vit në olimpiadë morën...
Read More