Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

PYETËSOR DREJTUAR STUDENTËVE “PËR ECURINË E MËSIMIT ONLINE” DHJETOR 2020

LINKU I PYETËSORIT: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=i2QCkSe5g0O1uJDOc7_gge4Sh1qB6cdBiOIsGDzxOd5UOVEyRVdJNFdLSE9TUTJSSlo4MlVFM0lGOC4u

Video informuese për aksesimin e emailit dhe pyetësorit: https://youtu.be/1Q-muoKUxmk

Leave a Reply