Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Prill 2024

Month

Në kuadër të akreditimit të programeve të studimit, ekspertët e vlerësimit të jashtëm, sipas agjendës së përcaktuar nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL zhvilluan takime me stafin dhe studentë të Universitetit “Fan S. Noli”, për të marrë informacon për 5 programet e studimit: Master i Shkencave në “Etika dhe Lidershipi”;...
Read More
Nga data 24-26 prill 2024 studentë të Universitetit “Fan S. Noli” morën pjesë në Panairin “Ditët e Bujqësisë 2024” që u zhvillua në qytetin e Lushnjës.   Ata prezantuan në këtë panair mollët e prodhuara në fermat e rajonit të Korçës dhe të ruajtura në frigoriferë, një proces ky i mbështetur dhe i asistuar edhe nga...
Read More
Në datën 25 prill 2024 në Universitetin “Fan S. Noli” u zhvillua një veprimtari, ku u promovua antologjia e dytë letrare që vjen në kuadër të projektit “Kërkimi Shkencor në Letërsi”. Projekti është ndërmarrë nga Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë me qëllim nxitjen dhe promovimin e talenteve krijuese të studentëve. Dekani i Fakultetit të Edukimit...
Read More
Universiteti “Fan S. Noli” mori pjesë në Panairin e 3-të mbarëkombëtar të librit akademik dhe shkencor, i cili u zhvillua në Tiranë nga data 23-25 prill, një nismë e përbashkët e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Akademisë së Shkencave e Arteve të Kosovës. Në fjalën e hapjes akad.  Skënder Gjinushi, kryetar i Akademisë së...
Read More
Në kuadër të Programit Digjital të Evropës (2021-2027) Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, si institucione bashkëdrejtuese të procesit të integrimit në fushën digjitale, kanë publikuar informacion mbi thirrjet e hapura për aplikim për vitin 2024, si më poshtë: https://akshi.gov.al/thirrje-te-hapura-ne-kuader-te-digital-europe-programme/  ose, https://www.infrastruktura.gov.al/wp-content/uploads/2024/04/Broshura-Thirrjeve-EDIH-DEP_Maj-Qershor24.pdf; Në kuadër të thirrjeve të hapura DEP,...
Read More
Nga data 24-26 prill 2024, në kuadër të projektit Erasmus+ CBHE, SMART, në Universitetin “Fan S. Noli” u zhvillua një workshop tre-ditor për të reflektuar një pjesë të progresit të bërë për të arritur qëllimet e këtij projekti. Tema e trajtuar gjatë ditës së parë të këtij workshop-i ishtë: “Strategjitë e qëndrueshme të biznesit në...
Read More
23 prill 2024-Studentë të Fakultetit të Bujqësisë, të cilët po vijojnë praktikat mësimore në kuadër të bashkëpunimit që Universiteti “Fan S. Noli” ka me projektin SRDII-GIZ, Kompania GOPA-AFC GmbH, prej disa ditësh janë duke asistuar procesin e rrallimit në fermat e prodhimit të frutave në rajonin e Korçës. Aktualisht, ata janë duke përcaktuar pemët e...
Read More
SUMMER SCHOOL NË UNIVERSITETIN “ALEXANDRU IOAN CUZA”, IASI, RUMANI Universiteti “Alexandru Ioan Cuza”, Iasi, Rumani shpall thirrjen për aplikim në Programin e Shkollës Verore, Edicioni i 7-të Jassy Summer School. Qëllimi i këtij programi është të ofroje për studentët një  përvojë mësimore akademike dhe socio-kulturore. Fushat në të cilat fokusohet programi janë listuar më poshtë:...
Read More
Western Balkan Fund shpall thirrjen për aplikim për t’u bërë pjesë e Programit të Komunitetit Akademik të Rajonit të Ballkanit Perëndimor. Ky program fton të gjithë studentët e Doktoraturës dhe Doktorët e Shkencave të Ballkanit Perëndimor. Në bashkëpunim me Fondin Ndërkombëtar të Visegrad-it, Western Balkan Fund mbështet, me anë të një skeme granti, kërkimin, shkëmbimin...
Read More
Faculty: Faculty of Agriculture Partner/Sending Institution: Daugavpils University Erasmus+ Program: Training Mobility Period: March 12– March 18, 2024 Academic year: 2023-2024 In the framework of inter-institutional cooperation and the Erasmus + program, the representatives of the “Daugvapils” University, Department of Sciences Ms. Muza Kirjušina, Ms. Inese Gavarane, Ms. Ilze Kacane and Ms. Dzindra visited “Fan...
Read More
1 2 3