Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Thirrje të hapura – Programi Digjital i Evropës

Në kuadër të Programit Digjital të Evropës (2021-2027) Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, si institucione bashkëdrejtuese të procesit të integrimit në fushën digjitale, kanë publikuar informacion mbi thirrjet e hapura për aplikim për vitin 2024, si më poshtë:

https://akshi.gov.al/thirrje-te-hapura-ne-kuader-te-digital-europe-programme/  ose,

https://www.infrastruktura.gov.al/wp-content/uploads/2024/04/Broshura-Thirrjeve-EDIH-DEP_Maj-Qershor24.pdf;

Në kuadër të thirrjeve të hapura DEP, ju ftojmë në një sesion informues për t’u njohur mbi këto thirrje.

Sesioni Informues do të mbahet më datë 26 prill ora 11:00 në ambientet e TechSpace.

 Lutem, konfirmoni pjesëmarrjen tuaj në: info@techspace.al  

Leave a Reply