Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

SUMMER SCHOOL NË UNIVERSITETIN “ALEXANDRU IOAN CUZA”, IASI, RUMANI

Universiteti “Alexandru Ioan Cuza”, Iasi, Rumani shpall thirrjen për aplikim në Programin e Shkollës Verore, Edicioni i 7-të Jassy Summer School. Qëllimi i këtij programi është të ofroje për studentët një  përvojë mësimore akademike dhe socio-kulturore.

Fushat në të cilat fokusohet programi janë listuar më poshtë:

  • Shkencat ekzakte
  • Ekonomi
  • Shkenca sociale
  • Industria e turizmit

Linku i moduleve: http://www.uaic.ro/en/jassy/

Dokumentet që nevojiten për aplikim:

  1. Pasaportë
  2. CV
  3. Letër motivimi

Programi mbështet financiarisht:

  • akomodimin
  • ushqimin

Periudha: 8-19 korrik, 2024

Afati i aplikimit: 15 maj 2024

Për më shumë informacion dhe dorëzim të dokumentacionit, lutemi të drejtoheni pranë Zyrës së Kërkimit dhe Projekteve.

Godina e Rektoratit, Kati II.

Specialist: Erjona Asabella

E-mail: easabella@unkorce.edu.al

Leave a Reply